• Megas Alexandros
restauracje

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Jagielloska11
40-032 Katowice

 

Telefon
669 489 350

Strona WWW

Lokalizacja

 

Parkowanie przy ulicy. Oznakowane miejsca parkingowe w pobliskich ulicach.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Dostpne wejcie i wntrze.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie z poziomu chodnika.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrze paskie, obszerne. Stoliki wygodne dla osb poruszajcych si na wzkach.

Toaleta

 

Nie jest dostosowana, ale jest moliwe poruszanie si wzkiem.

WC przystosowany

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze