• Gabinet Dental Care Makowski&urek
gabinety

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Rolna 17b/1
40-555Katowice

 

Telefon
32 747 27 27, 575 326 747

Strona WWW
www. makowski-zurek.pl

Lokalizacja

 

Parking przed budynkiem, jedno oznakowane miejsce dla osb nieenosprawnych.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Dostpne wejcie i wntrze. Zapewniona pomoc w przesiadaniu si na fotel. Moliwo prowadzenia zabiegu bez koniecznoci przesiadania si z wzka na fotel (zagwek fotela obraca si i pacjent opiera si z pozycji wzka).

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Wejście

 

Wejcie po prawidowo nachylonym podjedzie z porczami, szerokie drzwi do klatki schodowej, lokal na parterze.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Brak schodów

Wnętrze

 

Wntrze paskie, obszerne.

Toaleta

 

Nie jest dostosowana, dosy ciasna, wska.

WC nieprzystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze