• Informator dla osób z niepełnosprawnościami

 

Serdecznie Witamy!
Informator dla osób z niepełnosprawnościami - „Katowice bez barier” powstał w ramach realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2011 - Katowice bez barier”.
Od wielu lat katowicki samorząd stara się o poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych oraz o jak największą dostępność budynków.
Publikacja ta jest zbiorem informacji dla osób niepełnosprawnych w celu swobodnego poruszania się po mieście. Pomoże Państwu odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwi zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej.
Informator skierowany jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla ich rodzin, opiekunów i wszystkich tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi oraz działają na ich rzecz. Informacje o dostosowaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zebrane właśnie przez osoby niepełnosprawne, są to więc informacje sprawdzone i rzetelne.
Zapraszamy i ufamy, że informator stanie się użytecznym i praktycznym przewodnikiem oraz skutecznie ułatwi niepełnosprawnym katowiczanom funkcjonowanie w życiu społecznym miasta...


 

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż

Pokaż