piątek, 19 października 2012 12:27

Urzd Miasta Katowice informuje, e w Biurze Obsugi Mieszkacw Urzdu Miasta Katowice dziaa system tumaczenia jzyka migowego on-line ?toktutok? Dziki temu moliwe jest tumaczenie konsekutywne lub symultaniczne jzyka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tumacza dostpne za porednictwem systemu toktutok, w formie tumaczenia rozmowy trjstronnej, w czasie ktrej tumacz dokonuje tumaczenia pomidzy osob uywajc polskiego jzyka migowego lub systemu jzykowo migowego, a osob uywajc jzyka polskiego fonicznego, przy czym tumacz znajduje si po jednej stronie, a pozostae osoby po drugiej stronie poczenia wideokonferencyjnego.
Kada osoba, ktra posuguje si jzykiem migowym moe skorzysta z tego systemu w celu skutecznego porozumiewania si podczas zaatwiania spraw urzdowych.
Skorzystanie z usugi tumaczenia on-line jest moliwe w w Biurze Obsugi Mieszkacw Urzdu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, na parterze za stanowiskiem "INFORMACJA".

 
Reklama