poniedziałek, 01 lutego 2016 00:00

Miasto Katowice wychodzc naprzeciw potrzebom osb niepenosprawnych w 2017r. kontynuuje realizacj usug transportowych dla osb niepenosprawnych dofinansowanych ze rodkw miasta. Wykonawc usugi jest firma Przewz Osb i Bagau Adam Malinowski z siedzib w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17. Do korzystania ze rodkw transportowych przystosowanych do przewozu osb niepenosprawnych maj prawo osoby niepenosprawne - mieszkacy miasta Katowice - z widoczn dysfunkcj narzdu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzce w nastpujcej kolejnoci:

  • osoby na wzkach inwalidzkich wraz z opiekunem ? w pierwszej kolejnoci,
  • osoby niepenosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepenosprawnoci z widocznym ograniczeniem sprawnoci ruchowej,
  • osoby niewidome i niedowidzce z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepenosprawnoci z kodu ?O?.

Usuga jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin ssiednich (tj. Chorzw, Mikow, Mysowice, Tychy, Ruda lska, Sosnowiec, Siemianowice lskie, Czelad) od poniedziaku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedziel i wita w godzinach od 08:00 do 20:00. Zgoszenia s przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozw odbywa si bdzie na bieco, telefonicznie za o przyjciu i realizacji zamwienia decydowa bdzie kolejno zgosze. Dyspozytor przy odbieraniu zamwienia na przewz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielnoci w poruszaniu si pasaera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu si z miejsca pobytu osoby niepenosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.
Dokumentami uprawniajcymi do przewozw s:

  • orzeczenie o niepenosprawnoci lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci wydane przez Miejski Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci,
  • orzeczenie o cakowitej niezdolnoci do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o cakowitej niezdolnoci do pracy wydane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidw traktowane jest na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci oraz II grupy inwalidw traktowane jest na rwni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci),
  • orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o staej albo dugotrwaej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. wraz z dokumentem tosamoci ze zdjciem i z adresem.

Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tosamoci naley przedstawi kierowcy przed skorzystaniem z transportu.
Miasto Katowice dopaca ze rodkw wasnych do opaty ponoszonej przez pasaera.
Opaty ponoszone przez pasaerw w 2017r. (obowizujce we wszystkie dni tygodnia):

  • cz staa opaty ? 3,00 z,
  • cz zmienna opaty ? za kady rozpoczty kilometr jazdy z pasaerem ? 1,20 z/km
  • opata postojowa za godzin ? 10,00 z/h

Dopata Miasta Katowice do kadego kilometra jazdy z pasaerem ? 5,00 z/km netto.