Sonda

----------------------------

Czy przestrzeń miejska w Katowicach w ostatnich latach stała się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami
poniedziałek, 01 lutego 2016 00:00

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w 2017r. kontynuuje realizację usług transportowych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17. Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo osoby niepełnosprawne - mieszkańcy miasta Katowice - z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w następującej kolejności:

  • osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
  • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
  • osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „O”.

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do  20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.
Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
  • orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i z adresem.

Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.
Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2017r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):

  • część stała opłaty – 3,00 zł,
  • część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1,20 zł/km
  • opłata postojowa za godzinę – 10,00 zł/h

Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem – 5,00 zł/km netto.