• Pizzeria BIESIADOWO
restauracje

Adres

Obiektniedostpny

 

niedostpny

ul. Kotlarza8
40-139Katowice

 

Telefon
32 872 52 46, 517 126 746

Strona WWW
www.biesiadowo.pl

Lokalizacja

 

Duy parking przed budynkiem. Pomidzy parkingiem a chodnikiem - krawniki.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Wejcie dostpne z pomoc. Wntrze dostpne. Toaleta do ciasna.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie z jednym stopniem - konieczna pomoc. Drzwi standardowe.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Jeden schodek

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrze paskie, obszerne. Do ciasno ustawione stoy, ale przy zewntrznych stoach duo miejsca.

Do menu

 

Toaleta

 

Toaleta niedostosowana. Do ciasna kabina.

WC nieprzystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze