• Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa
Obiekty sakralne

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Radockiego 251
40-645Katowice

 

Telefon
32 206 14 00

Strona WWW
www.parafia.katowice.pl

Lokalizacja

 

Parkingi osiedlowe naprzeciw wejcia do kocioa.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Dostpne wejcie i wntrze.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie z poziomu chodnika po paskim podjedzie - chodniku. Gwne wejcie niedostpne (schody), do wejcia bocznego podjazd. Drzwi szerokie.

Szerokość wejścia: szerokie Brak windy Brak schodów

Wnętrze

 

Wntrze paskie, obszerne.

Do menu

 

Toaleta

 

Brak.

Brak WC

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze