• NZOZ Vita Longa Sp. z o.o.
przychodnie

Adres

Obiektdostosowany

 

dostosowany

ul. Uniczowska6
40-748Katowice

 

Telefon
32 202 97 15

Strona WWW
http://www.vitalonga-nzoz.pl

Lokalizacja

 

Parkowanie przy ulicy, jedno poznakowane miejsce przed wejciem.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Dostpne wejcie i wntrze.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie po paskim podjedzie (lub kilka schodw). Drzwi standardowe, z niskim progiem.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Brak schodów

Wnętrze

 

Wntrze cakowicie paskie, drzwi do gabinetw szerokie.

Do menu

 

Toaleta

 

Toaleta dostosowana dla osb niepenosprawnych, drzwi szerokie, oznakowane,wntrze obszerne, uchwyty nieruchome i ruchome.

WC przystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze