• Przedszkole Nr 91
przedszkola

Adres

Obiektniedostpny

 

niedostpny

ul. Adama33
40-467Katowice

 

Telefon
32 256 02 58, 32 254 51 18

Strona WWW

Lokalizacja

 

Duy parking osiedlowy.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Brak udogodnie.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Dwie nauczycielki znaj jzyk migowy.

Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących Dostępny tłumacz języka migowego

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie po wielu schodach. Drzwi szerokie.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Dużo schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrza obszerne, paskie. Schody na pitro.

Do menu

 

Toaleta

 

Toaleta niedostosowana, ciasna.

WC nieprzystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze