• Praktyka Lekarzy Rodzinnych SALUS
przychodnie

Adres

Obiektdostosowany

 

dostosowany

ul. Medykw22
40-752Katowice

 

Telefon
32 2521420

Strona WWW

Lokalizacja

 

Za budynkiem niewielki parking, parkowanie przy ulicy lub przed wejciem. Brak miejsc oznakowanych. Wejcie z parkingu i ulicy przez wysoki krawnik ze zrobionym podjazdem przez krawnik - stromy.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Wejcie w zasadzie paskie, szerokie drzwi, obszerne wntrza.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Wejście

 

Drzwi szerokie, w wejciu niski prg.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrza paskie, obszerne. Stanowisko recepcji- rejestracji wysokie.

Do menu

 

Toaleta

 

Toaleta obszerna z kilkoma nieruchomymi wysokimi uchwytami.

WC przystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze