• KAKADU Zoologia, wdkarstwo, weterynaria
sklepy

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Alpejska10
40-028Katowice

 

Telefon
32 608 01 55

Strona WWW
www.kakadu.pl

Lokalizacja

 

Przed sklepem duy parking, w pobliu miejsca oznakowane. Wejcie z parkingu przez krawnik.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Paskie, obszerne wntrza.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie szerokie, paskie.

Szerokość wejścia: szerokie Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrza zupenie paskie, obszerne, szerokie przejcia miedzy regaami.

Toaleta

 

Brak

Brak WC

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze