• KOMFORT
supermarkety

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Alpejska8
40-506Katowice

 

Telefon
32 209 18 33

Strona WWW
www.komfort.pl

Lokalizacja

 

Przed sklepem duy parking. W pobliu miejsca oznakowane. Wejcie z parkingu przez krawnik.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Paskie wejcie i wntrza, obszernie.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Drzwi szerokie, do cikie, wysoko uchwyt do otwierania, pasko.

Szerokość wejścia: szerokie Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Wntrza zupenie paskie, wejcie i przejcia pomidzy regaami szerokie. Na pododze wykadzina dywanowa.

Do menu

 

Toaleta

 

Brak

Brak WC

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze