• Orodek Sportowy HETMAN
orodki sportowe

Adres

Obiektdostosowany

 

dostosowany

ul. Ksidza Wiktora Siwka 6
40-306Katowice

 

Telefon

Strona WWW

Lokalizacja

 

Dwa parkingi nalece do orodka, wjazd p[rzez bram (z obydwu stron wejcia). Miejsca parkingowe przed budynkiem (brak miejsc oznakowanych).

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Cakowicie dostpne wejcie i wntrze - atwy dojazd na trybuny przy boiskach, miejsce do ustawienia wzka, mona przejecha dookoa obiektu i swobodnie porusza si wewntrz.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie.

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie.

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Paskie wejcie, szerokie drzwi.

Szerokość wejścia: szerokie Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Na boiska schody i podjazd. Dojazd do trybun paski. Cay obiekt dostpny i moliwy do przejechania na wzku. Siownia obszerna. Szatnie dla zawodnikw obszerne.

Do menu

 

Toaleta

 

Kilka dostosowanych toalet, ruchome uchwyty, szerokie drzwi, oznakowane.

WC przystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze