• MOSiR JZEFOWSKA
orodki sportowe

Adres

Obiektdostpny

 

dostpny

ul. Jzefowska 40
40-144Katowice

 

Telefon
32 258 55 04

Strona WWW
www.mosir.katowice.pl

Lokalizacja

 

Parking przed budynkiem na 4 samochody. Jedno miejsce oznakowane.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

wejcie dostosowane, w drzwiach prg, nie ma moliwoci skorzystania z siowni (schody na pitro).

 

Osoby niewidzące

brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Podjazd do drzwi lub wejcie po dwch schodach. Drzwi dwuskrzydowe, szerokie. Przy drzwiach wejciowych prg.

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Brak schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

W wejciu do hali na parterze prg, wejcie do siowni na pitrze po schodach.

Toaleta

 

Toaleta czciowo dostosowana do potrzeb osb poruszajcych si na wzkach, uchwyty przymocowane na cianach na stae, brak uchwytu bocznego. Obszerna. Szerokie drzwi. Oznakowana

WC przystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze