• Orodek Sportowy PODLESIANKA
orodki sportowe

Adres

Obiektniedostpny

 

niedostpny

ul. Sotysia 25
40-748Katowice

 

Telefon
503135902

Strona WWW
www.mosir.katowice.pl

Lokalizacja

 

Miejsca parkingowe przed obiektem (oznakowane).

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Wejcie po schodach, tylko boiska pikarskie, brak moliwoci uprawiania sportu przez osoby niepenosprawne, moliwe ogldanie meczu - wejcie przy pomocy pracownikw obiektu.

 

Osoby niewidzące

brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcie - szerokie schody lub wejcie przez boczn bram po utwardzonej drodze (stromej).

Szerokość wejścia: standardowa Brak windy Dużo schodów

Do menu

 

Wnętrze

 

Trybuny niedostosowane, obok trybun miejsca na wzki z dobrym widokiem na boisko.

Do menu

 

Toaleta

 

Toalety niedostosowane dla osb poruszajcych si na wzkach.

WC nieprzystosowany

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze