• Dworzec PKP Szopienice Poudniowe
dworce PKP

Adres

Obiektniedostpny

 

niedostpny

ul. 11 Listopada
40-387 Katowice

 

Telefon

Strona WWW

Lokalizacja

 

Od ul. 11 Listopada may parking.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo

Brak udogodnie i moliwoci dostania si na perony.

 

Osoby niewidzące

Brak udogodnie

 

Osoby głuchonieme

Brak udogodnie

Obiekt nieprzystosowany dla głuchoniemych Obiekt nieprzystosowany dla niewidzących

Do menu

 

Wejście

 

Wejcia od ul 11 Listopada i Lwowskiej - pasko do tunelu prowadzcego na perony.

Szerokość wejścia: szerokie Brak windy Dużo schodów

Wnętrze

 

Wejcie na perony po wielu schodach. Nie ma budynku dworca, ani adnej obsugi.

Toaleta

 

Brak

Brak WC

Do menu

 

Dodaj komentarz
Nie zostanie opublikowany

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione.

Komentarze