• Znaleziono pasujących wyników: 84

Jesteś na stronie3 z6: poprzednia następna 123456

# Nazwa Adres Opis Kategoria Status
458 Szkoa Podstawowa Nr 34 im. Mikoaja Kopernika ul. Zielonogrska 3
40-710 Katowice
Parkowanie przy ulicy. Przed szkoa jedno miejsce oznakowane dla osb niepenosprawnyc... szkoy dostpny
459 VII Liceum Oglnoksztacce im. Harcerzy Obrocw Katowic ul. Panewnicka 13
40-709 Katowice
Parkowanie przy ulicy. Brak miejsc oznakowanych.... szkoy niedostpny
462 Szkoa Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka ul. Kukuek 2a
40-533 Katowice
Parking przed budynkiem lub parkowanie przy ulicy, brak miejsc oznakowanych.... szkoy niedostpny
463 Szkoa Podstawowa Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi im. Tadeusza Kociuszki ul. Nasypowa 16
40-551 Katowice
Parkowanie przy ulicy (parking wewntrzny dla pracownikw szkoy).... szkoy niedostpny
464 Gimnazjum Nr 22 z Oddziaami Integracyjnymi im. S. Staszica ul. Hetmaska 8
40-560 Katowice
Parkowanie przy ulicy, brak miejsc oznakowanych.... szkoy niedostpny
465 Zesp Szk Zawodowych Specjalnych Nr 6 ul. Rolna 22
40-555 Katowice
Szkoa mieci si w dwch budynkach. Od strony ul. Rolnej parkowanie przy ulicy. Od s... szkoy dostosowany
466 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 im. Mikoaja Kopernika ul. Sienkiewicza 74
40-039 Katowice
Parking przed budynkiem, brak miejsc oznakowanych.... szkoy niedostpny
468 Szkoa Podstawowa Nr 1 im.Marszaka Jzefa Pisudskiego ul. Jagielloska 18
40-035 Katowice
Miejsca parkingowe przy ulicy. W pobliu kilka miejsc oznakowanych. (Strefa patnego p... szkoy niedostpny
470 Szkoa Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kociuszki ul. Dekerta 1
40-145 Katowice
Miejsca do parkowania na ulicy przed budynkiem. Brak miejsc oznakowanych.... szkoy niedostpny
472 Zesp Szk Elektrycznych i Oglnoksztaccych im. mjr Henryka Sucharskiego ul. Jzefowska 32
40-144 Katowice
Na przeciw wejcia jedno oznakowane miejsce parkingowe. Szkoa posiada wasny duy par... szkoy niedostpny
474 Szkoa Podstawowa Nr 36 im. K.K. Baczyskiego ul. Iakowiczwny 13
40-134 Katowice
Nie ma moliwoci zaparkowania przed wejciem. ... szkoy niedostpny
475 IV Liceum Oglnoksztacce im. Gen. Maczka ul. Katowicka 54
40-165 Katowice
Parkowanie przy ulicy. Wasny parking (dla pracownikw).... szkoy dostpny
479 Przedszkole Nr 13 ul. Witosa 16a
40-820 Katowice
Parking osiedlowy. Brak miejsc oznakowanych. (Wjazd od ul. Barlickiego)... przedszkola niedostpny
480 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 7 im. Stanisawa Ligonia ul. Witosa 23
40-832 Katowice
Parking osiedlowy. Brak Miejsc oznakowanych. (Wjazd od ul. Bardowskiego). Wysoki kraw... szkoy dostpny
482 XV Liceum Oglnoksztacce im. rtm. Witolda Pileckiego ul. Obroki 87
40-833 Katowice
Jest moliwo podjechania i zaparkowania przed wejciem do budynku. Podjazd z ulicy p... szkoy niedostpny

Jesteś na stronie3 z6: poprzednia następna 123456