• Znaleziono pasujących wyników: 218

Jesteś na stronie11 z15: poprzednia następna 123456789101112131415

# Nazwa Adres Opis Kategoria Status
896 lski Bank Spdzielczy SILESIA w Katowicach ul. towskiego 32B
40-645 Katowice
Miejsca parkingowe przed budynkiem.... banki niedostpny
899 PZU SA Oddzia ul. Sowiskiego 46
40-018 Katowice
Wzdu budynku miejsca parkingowe. Jedno miejsce oznakowane.... inne dostpny
900 Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Sowiskiego 46
40-018 Katowice
Miejsca parkingowe wzdu budynku. Jedno miejsce oznakowane przed wejciem do banku, a... banki dostpny
905 Poczta Polska - Agencja Pocztowa ul. Kwiatkowskiego 10
40-874 Katowice
Miejsca parkingowe wok budynku. Jedno oznakowane miejsce przed wejciem, kilka oznak... poczty dostpny
906 Spdzielnia Mieszkaniowa Zaska Hada ul. Kwiatkowskiego 8
40-824 Katowice
Miejsca parkingowe wok budynku. Przed budynkiem jedno oznakowane miejsce dla niepen... inne dostpny
907 ING Bank lski Oddzia ul. Witosa 3c
40-832 Katowice
Miejsca parkingowe za budynkiem. Dwa oznakowane miejsca dla niepenosprawnych. ... banki dostpny
909 SKOK Piast ul. Witosa 17
40-832 Katowice
Miejsca parkingowe za budynkiem. Dwa miejsca oznakowane dla osb niepenosprawnych.... banki dostpny
949 BNP Paribas Bank ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Przed budynkiem may parking. Przystanki autobusowe przed wejciem do budynku i po prz... banki dostpny
988 Placwka Franczyzowa GETIN Bank ul. Armii Krajowej 60
40-671 Katowice
Miejsca parkingowe przy ulicy. Chodniki bez obnionych krawnikw.... banki niedostpny
992 Agencja PKO Banku Polskiego ul. Fredry 3
40-645 Katowice
Miejsca parkingowe przed wejciem - trzy miejsca oznakowane. Chodnik z wysokim krawn... banki niedostpny
995 Stra Miejska ul. elazna 18
40-851 Katowice
Przed budynkiem parking, jedno miejsce oznakowane, krawniki obnione.... Urzdy i instytucje dostosowany
1009 SKOK Szopienice Oddzia ul. Gen. Jankego 94
40-616 Katowice
Miejsca parkingowe z boku budynku lub po przeciwnej stronie ulicy. Na przeciw wejcia ... banki dostpny
1057 Miejski Zesp ds Orzekania o Niepenosprawnoci ul. Gliwicka 102
40-855 Katowice
Przed wejciem (z boku budynku) dwa oznakowane miejsca dla osb niepenosprawnych. Prz... instytucje dostosowany
1058 Terenowy Punkt Pomocy Spoecznej Nr 4 ul. Gliwicka 96
40-855 Katowice
Parkowanie przy ulicy (ul. Janasa). W pobliu przystanki autobusowe i tramwajowe.... instytucje dostosowany
1061 Terenowy Punkt Pomocy Spoecznej Nr 3 ul. Misjonarzy Oblatw 24
40-129 Katowice
Przed budynkiem wasny may parking. Dwa miejsca oznakowane dla osb niepenosprawnych... instytucje dostosowany

Jesteś na stronie11 z15: poprzednia następna 123456789101112131415